Τον Απρίλιο του 2009, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Δαρβίνου και σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο διοργανώνουν μια διημερίδα με τίτλο «Εξέλιξη και Κοινωνία» με τη συμμετοχή Ελλήνων ειδικών και την προβολή σχετικών επιστημονικών ταινιών.

Caid Base: 21, Astidamantos str. 

116 34 Athens, Greece

Τel. +30 2108945945

Email: caidbas@gmail.com