Συνάντηση νέων καλλιτεχνών αποφοίτων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας και του Πανεπιστημίου Τεχνών του Βερολίνου

Caid Base: 21, Astidamantos str. 

116 34 Athens, Greece

Τel. +30 2108945945

Email: caidbas@gmail.com