18:00 CUTE LITTLE KILLERS - PREDATORS WITH POUCHES (50')

PredatorP_03.jpg

Ήταν μια τρομακτική υπόθεση παρεξηγημένης ταυτότητας. Οι Ευρωπαίοι εξερευνητές τα πέρασαν για λυσσασμένες γάτες, ποντικούς, λύκους και νυφίτσες. Ήταν όμως κάτι εντελώς διαφορετικό… Μια αλλόκοτη συμμορία μαρσιποφόρων που τα τραβούσε το αίμα, τα οστά και το κρέας. Πληθώρα διαφόρων μικρών μαρσιποφόρων θηρευτών ζει σε όλη την Αυστραλία. Η ζωή πολλών κινδυνεύει. Παρουσιάζονται τρία από τα πιο περίεργα, το νούμπατ, ο δασύουρος, το δασιουρόμορφο Parantechinus apicalis και οι άγνωστοι άνθρωποι που θέλουν να τα προφυλάξουν, καθώς οι μυστικές ζωές των θηρευτών με μάρσιπο πρόκειται να διαταραχθούν. Γνωρίστε μανιακούς, βουρλισμένους φονιάδες και δολοφόνους με αγγελικό πρόσωπο σε αυτή τη διασκεδαστική παρουσίαση μερικών ελάχιστα γνωστών μαρσιποφόρων.

__________

 

It was a dreadful case of mistaken identity. European explorers confused them for
ravenous cats, rats, wolves and weasels. But they were something completely
unknown … a curious band of marsupials with a taste for blood, bone and meat. Scores of different little predators with pouches live all across Australia. The lives of
many are at risk. Introducing three of the strangest; the numbat, the northern quoll,
the dibbler; and the strangers who want to keep them safe because the secret lives
of the predators with pouches are about to be disturbed. Meet maniacs, wind-up killers, and sweet-faced assassins in this entertaining 
introduction to some of the world’s least known marsupials.

19:00 ANIMAL CONVERSATIONS – WHEN ANIMALS TALK TO HUMANS (52')

site1.jpg

Τα ζώα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν σύνθετες μορφές γλώσσας. Κάθε είδος καταφεύγει σε αυτές αναλόγως τις ειδικές του σωματικές δυνατότητες και τις ικανότητες αισθητηριακής αντίληψης. Μέσω αυτών των μορφών γλώσσας συναισθάνονται τον κόσμο που τα περιβάλλει αλλά και αλληλεπιδρούν μαζί του. Όλα χτίζουν τη σχέση τους με τον κόσμο με βάση την αισθητηριακή τους δομή, την οποία αγνοούμε σχεδόν παντελώς. Μπορούμε ωστόσο να επικοινωνήσουμε μαζί τους; Το δεύτερό μας επεισόδιο εξετάζει την επικοινωνία ανθρώπου και ζώου και τις διάφορες μορφές της. Από τη μια βλέπουμε έναν σκύλο να διαβάζει το πρόσωπο και τη στάση ενός άντρα, από την άλλη, έναν πίθηκο που κάνει ερωτήσεις στη νοηματική. Αυτή είναι η υπέρτατη αναζήτηση για τους επιστήμονες: να σχεδιάσουν λογισμικά που να διευκολύνουν την κοινή γλώσσα μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Για ποιον λόγο; Για να επικοινωνήσουν όντως μαζί τους, να καταλάβουν τι γνώμη έχουν για μας, τι έχουν να μας πουν για τον κόσμο τους. Θα κάνουμε, άραγε, στο αύριο βαθιές συζητήσεις με τα ζώα;

__________

 

Animals are able to develop sophisticated forms of language. Each animal species resorts to them according to its specific physical abilities and sensory perception skills.Through these forms of language, they both sense and interact with the world that surrounds them. They all build their relation to the world based on their sensory structure, which we are almost completely oblivious to. Can we nevertheless communicate with them? Our second episode explores human-animal communication and its various forms. Here we have a dog reading a man’s face and posture, there we have an ape asking questions in sign language. This is a Holy Grail for scientists: design softwares that enable a common language between humans and animals. What for? Get to actually communicate with them, understand what they think of us, what they have to tell us about their world. Tomorrow, will we be in deep conversation with animals?

20.05 THE RACE IS ON (40')

the-race-is-on-ad-V1.jpg

Αυτή η ταινία σας δείχνει τα κεντρικά συγκλονιστικά μυστικά για την παγκόσμια κλιματική κρίση - αλλά και τις λύσεις που έχουμε ήδη για να αποφύγουμε την καταστροφή. Όλοι θέλουν ένα καλύτερο, φωτεινότερο μέλλον και μέσα από έξυπνη αφήγηση, αυτή η ταινία ανοίγει τις πόρτες στην κλιματική έκτακτη ανάγκη, ώστε όλοι να αναλάβουν αποτελεσματικές ενέργειες.

Οι παραγωγοί Paul Maple και Dr. James Dyke έχουν συγκεντρώσει κορυφαίους εμπειρογνώμονες παγκοσμίως και ανθρώπους των αλλαγών από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο για να εξηγήσουν απλά αυτή την επική ιστορία και να εμπνεύσουν ελπίδα. Από τα γεγονότα του κλίματος και τις βασικές υποθέσεις, στην αναβάθμιση των πολιτικών και οικονομικών συστημάτων μας και στην ενίσχυση των πόλεων και των κοινοτήτων μας. Το The Race is On προσφέρει κατανόηση, ιδέες και κίνητρα – γίνε μέρος της.

____________

This film shows you the central shocking secrets about the global climate crisis - but also solutions we already have to avoid disaster.  Everyone wants a better, brighter future, and through smart storytelling, this film opens up the climate emergency for all to take effective actions.

Producers Paul Maple and Dr. James Dyke have brought together world leading experts and change makers from across the UK to explain simply this epic story and inspire hope.  From climate facts and basic assumptions, to upgrading our political and economics systems, and enhancing our cities and communities.  The Race is On offers understanding, ideas and motivation - be part of it.

20.55 EARTH - LAND (50')

Earth_EP02_13.jpg

Τo 2o επεισόδιο μάς ξαναφέρνει στη γη. Η Γη μας, το έδαφος κάτω από τα πόδια μας, βρίσκεται σε μια κατάσταση διαρκούς αλλαγής και αναταραχής, όπως δείχνουν τα αμέτρητα ηφαίστεια και οι θερμοπίδακες ανά την υφήλιο. Οι τεκτονικές πλάκες του πλανήτη μας βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. Όταν συγκρούονται και τρίβονται μεταξύ τους μπορεί να προκύψουν σεισμοί ή τσουνάμι. Παραδόξως, οι καταστροφικές υπόγειες δυνάμεις αποτελούν επίσης πηγή νέας ζωής.

____________

 

Episode two brings us back to earth. Our Earth, the land beneath our feet, is in a state of perpetual change and unrest, as demonstrated by countless volcanoes and geysers around the globe. The tectonic plates of our planet are in constant motion. When they collide and grind against each other, earthquakes or tsunamis may result. Paradoxically, the destructive forces below ground are also a source of new life.