18:00 ADDICTION (52')

10DSCN0071MtSinaiBrainMonitor.JPG

Ακούστε από πρώτο χέρι άτομα που παλεύουν με τον εθισμό και ακολουθούν τις πρωτοποριακές εργασίες των γιατρών και των επιστημόνων καθώς ερευνούν γιατί ο εθισμός δεν είναι μια ηθική αποτυχία, αλλά μια χρόνια θεραπεύσιμη ιατρική κατάσταση. Η εύκολη πρόσβαση στα ναρκωτικά όπως η ηρωίνη, η φαιντανύλη, ακόμα και σε φάρμακα όπως το οξικοντίν, έχει τροφοδοτήσει μια επιδημία εθισμού- την πιο θανατηφόρα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, η επιστήμη αποκαλύπτει πώς ο εθισμός επηρεάζει τον εγκέφαλο, και κορυφαίοι ειδικοί συγκεντρώνουν στοιχεία σχετικά με το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ναρκωτικών μας, από το να υιοθετούμε τεκμηριωμένες θεραπείες, μέχρι το να επανεξετάζουμε τη δημόσια πολιτική.

-------------------------------

Hear firsthand from individuals struggling with addiction and follow the cutting-edge work of doctors and scientists as they investigate why addiction is not a moral failing, but a chronic, treatable medical condition. Easy access to drugs like heroin, fentanyl, and even prescription medications like OxyContin has fuelled an epidemic of addiction—the deadliest in U.S. history. Now, science is revealing how addiction affects the brain, and top experts are gathering evidence about how we should address our drug problem, from embracing evidence-based treatments, to rethinking public policies.

19:05 PLEASURE AND PAIN (52')

Liebe 01.jpg

Η αγάπη μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας – με την κυριολεκτική έννοια του κόσμου. Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η αγάπη είναι κάτι παραπάνω από ένα συναίσθημα. Είναι μια ώθηση που μεταμορφώνει τον εγκέφαλο και το σώμα μας βαθιά. Αυτή η ταινία δείχνει την συναρπαστική επιστήμη πίσω από το τι είναι η αγάπη, τι επίδραση έχει πάνω μας – και αν είναι καθόλου καλή για μας.

___________

Love can change our lives - in the truest sense of the word. Recent scientific studies prove that love is more than a feeling. It is a drive that transforms our brain and our body profoundly. This film shows the fascinating science behind what love is, what it does to us - and whether it is good for us at all.

20.10 SUPER SAPIENS I (50')

SSapiens_01_06.jpg

Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει ένα σημείο καμπής – το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου – και καθοδηγείται από μηχανές. Αυτό το ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη ερευνά το φαινόμενο, συστήνει τους παίκτες και ρωτά: ποιες είναι οι συνέπειες στον πραγματικό κόσμο ενός υπέρ εγκεφάλου; Συναντούμε νέους, καινοτόμους στοχαστές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να ξεκλειδώσουν τις δικές μας έμφυτες νοητικές ικανότητες.

Επεισόδιο 01: Βελτιωμένοι άνθρωποι.

Σε αυτό το επεισόδιο, εξερευνούμε τεχνολογίες που υπόσχονται υπερδυνάμεις και μαρτυρούν πειράματα που κυριολεκτικά αλλάζουν μυαλά!

Οι φυσικές σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή είναι στα όρια του να γίνουν συμβατικές. Η επόμενη γενιά ήδη πειραματίζεται με αυτή τη νέα πραγματικότητα στα έμφυτα μέλη, με την οποία μπορούν να έχουν τσιπ υπολογιστών εμφυτευμένα στα χέρια τους για να επιτρέπουν τη μετάδοση δεδομένων, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να βλέπουν τις τελευταίες εφευρέσεις.

Κάποιες συσκευές έχουν την δυνατότητα να ενισχύουν τις αισθήσεις μας. Μία από αυτές χρησιμοποιεί ηλεκτρικό προσομοιωτή σε στοχευμένες περιοχές του εγκεφάλου για να εντείνει δραστικά τη συγκέντρωση σε συγκεκριμένες εργασίες. Μπορεί πραγματικά να αυξήσει την όραση σε υπεράνθρωπες ικανότητες. Όμως η υπερδύναμη έρχεται με κάποιο τίμημα: κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου εξασθενούν.

Μέχρι τώρα, η τεχνολογία ήταν ένα μέσο για ανταλλαγή πληροφοριών. Τώρα, μία ταχύτατα αυξανόμενη ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνται χάκερ συνείδησης, ισχυρίζεται ότι έχουμε ήδη τα εργαλεία να κάνουμε το επόμενο βήμα – να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία για να συνδέσουμε τους ανθρώπους, νου με νου. Αυτό θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε και να ασχοληθούμε με την τεχνολογία με έναν τρόπο που ποτέ πριν δεν ήταν δυνατός.

_________________

 

Humanity faces a turning point – the next stage in the evolution of the human brain – and it’s being driven by machines. This two-part documentary investigates the phenomenon, introduces the players and asks: what are the real-world consequences of a super brain? In the process we meet young, innovative thinkers who are using technology to unlock our own in-born mind-abilities.

Episode 01: Enhanced Humans.

In this episode, we explore technologies that promise superpowers and witness experiments that are literally changing minds! Physical connections between man and machine are on the verge of becoming mainstream. The next generation is already experimenting with this new reality at implant parties where they can have computer chips implanted into their hands to enable personal data transmission; where they can exchange information; and see the latest inventions.

Some devices have the potential to enhance our senses. One uses electrical stimulation on targeted areas of the brain to dramatically intensify focus on specific tasks. It can actually heighten vision to superhuman capabilities. But superpower comes at a price: during the stimulation, other brain functions are impaired.

Up until now, technology has been a means to exchange information. Now, a rapidly growing group of people that call themselves consciousness hackers, are claiming that we already have the tools to take the next step – to use technology to connect humans, mind to mind. This will enable us to understand and deal with technology in a way that has never before been possible.

21.10 SUPER SAPIENS II (50')

SSapiens_02_01.jpg

Το Επεισόδιο 2 μας μεταφέρει σε έναν κόσμο επιστημονικής φαντασίας όπου οι μηχανές κοντεύουν να γίνουν «σχεδόν άνθρωποι».

Από ρομπότ που μπορούν να περπατούν και να τρέχουν σε δύο πόδια, στο OpenWorm, το πρόγραμμα που «έφερε στη ζωή» το πρώτο ψηφιακό «ζωντανό ον», και τέλος στη Σοφία… ένα εξαιρετικά εκλεπτυσμένο και πολύ έξυπνο θηλυκό ανδροειδές.

Κάποιοι νευροεπιστήμονες θέλουν να μεταφορτώσουν ένα ανθρώπινο μυαλό σε έναν υπολογιστή, δημιουργώντας ένα φάντασμα στη μηχανή με αφάνταστη δύναμη και ικανότητες. Και υπάρχουν άλλοι που φοβούνται ότι οι μηχανές ίσως γίνουν πιο έξυπνες από τους ανθρώπους – ότι θα μπορούσαν να αναπτύσσουν ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις χωρίς ανθρώπινη βοήθεια. Ένας πρώην πρωταγωνιστής της έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη αναρωτιέται τώρα: «Δημιουργούμε θεούς; Ή δημιουργούμε τους ίδιους μας τους εξολοθρευτές;»

Ο «SUPERSAPIENS» αναγγέλλει την επόμενη εξέλιξη του νου. Θα γίνουμε μάρτυρες στη γέννηση ενός νέου είδους; Ή στο τέλος του δικού μας…

__________________

Episode 2 takes us into a sci-fi world where machines are on their way to becoming ’almost human’.

From robots that can walk and run on two legs, to OpenWorm, the project that ‘brought to life’ the first digital ‘living being’, and on to Sophia… an extremely sophisticated and very intelligent ‘female’ android.

Some neuroscientists want to upload a human mind into a computer, creating a ghost in the machine with unimaginable power and capabilities. And there are others who fear that machines may become more intelligent than humans – that they could evolve even greater powers without human aid. One former star of AI research now asks “Are we creating gods? Or are we creating our own exterminators?”

’SUPERSAPIENS’ heralds the next evolution of the mind. Are we about to witness the birth of a new species? Or the end of ours…