18:00 APOLLO’S DARING MISSION (54')

A86101002 S6850265.jpg

Οι αστροναύτες και οι μηχανικοί του Apollo διηγούνται την εκ των έσω ιστορία του Apollo 8, της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη σελήνη. Το διαστημικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών υπέστη μια πικρή ήττα όταν το Apollo 1 κατέληξε σε μια θανατηφόρα φωτιά κατά την εκκίνηση πριν από την εκτόξευση. Σε κατάσταση χάους, και απειλούμενη από την προοπτική μιας νίκης της Σοβιετικής Ένωσης στον διαστημικό αγώνα, η NASA αποφάσισε μια ριζική και ριψοκίνδυνη αλλαγή σχεδίου: αποφάσισε να μετατρέψει το Apollo 8 από μια αποστολή τροχιάς, σε ένα τολμηρό σπριντ στη σελήνη, ενώ βασιζόταν σε νέες αδοκίμαστες τεχνολογίες. Πενήντα χρόνια μετά την ιστορική αποστολή, οι αστροναύτες και οι μηχανικοί του Apollo 8 αφηγούνται τα επιτεύγματα της μηχανικής που άνοιξαν το δρόμο για τη σελήνη.

__________

 

Apollo astronauts and engineers tell the inside story of Apollo 8, the first manned mission to the moon. The U.S. space program suffered a bitter setback when Apollo 1 ended in a deadly fire during a pre-launch run-through. In disarray, and threatened by the prospect of a Soviet Union victory in the space race, NASA decided upon a radical and risky change of plan: turn Apollo 8 from an earth-orbit mission into a daring sprint to the moon while relying on untried new technologies. Fifty years after the historic mission, the Apollo 8 astronauts and engineers recount the feats of engineering that paved the way to the moon.

19:05 THE SUN – INFERNO IN THE SKY (50')

Sun_05 GT.jpg

Με την πρώτη ματιά, ο Ήλιος μας φαίνεται ήσυχος – δεν είναι, όμως. Είναι ένα απίστευτα δυναμικό μέρος, ένας κόσμος των άκρων. Αυτή η ταινία απεικονίζει τη συναρπαστική ιστορία της σύγχρονης ηλιακής έρευνας με θεαματικές εικόνες, για να φανερώσει τι έχουμε ανακαλύψει μέχρι ώρας για τον Ήλιο, να παρουσιάσει σύγχρονα και μελλοντικά επιστημονικά προγράμματα και να δείξει το σημαντικό έργο ερευνητών, οι οποίοι δημιουργούν μια νέα και εμπεριστατωμένη αντίληψη του Ήλιου μας.

____________

 

At first glance, our sun seems quiet - but it isn’t. It’s an incredibly dynamic place, a world of extremes. This film captures the fascinating story of modern solar research in spectacular images, to reveal what has been discovered about the sun so far, to present current and future scientific projects, and to show the important work of researchers who are creating a new and comprehensive understanding of our sun.

20.00 PLUTO AND BEYOND (53')

darksideimage_unann (1).png

Το διαστημόπλοιο New Horizons επιχειρεί να πετάξει από ένα αντικείμενο γνωστό ως Ultima Thule, που πιστεύεται ότι είναι ένα πρωταρχικό δομικό στοιχείο του ηλιακού συστήματος. Τρία χρόνια μετά τις πρώτες εκθαμβωτικές φωτογραφίες του Πλούτωνα, το New Horizons απέχει τέσσερα δισεκατομμύρια μίλια από τη Γη, προσπαθώντας να κατορθώσει την πιο μακρινή πτήση στην ιστορία της NASA. Αν τα καταφέρει, θα ρίξει φως σε μία από τις λιγότερο κατανοητές περιοχές του ηλιακού μας συστήματος: την ζώνη Kuiper. Η NOVA είναι ενσωματωμένη με την ομάδα της αποστολής του New Horizons, ακολουθώντας τη δράση σε πραγματικό χρόνο καθώς ξεσκεπάζονται τα μυστικά για το τι βρίσκεται πέρα από τον Πλούτωνα.

____________

 

The New Horizons spacecraft attempts to fly by a mysterious object known as Ultima Thule, believed to be a primordial building block of the solar system. Three years after taking the first spectacular photos of Pluto, New Horizons is four billion miles from Earth, trying to achieve the most distant flyby in NASA’s history. If successful, it will shed light on one of the least understood regions of our solar system: the Kuiper Belt. NOVA is embedded with the New Horizons mission team, following the action in real time as they uncover the secrets of what lies beyond Pluto.

21.00 JUPITER THE GODFATHER (58')

The_Planets_CP_Jupiter_A4_Portrait_210x2

Ο καθηγητής Brian Cox συνεχίζει την εξερεύνηση του ηλιακού συστήματος με μια επίσκεψη σε έναν πλανήτη που κάνει όλους τους άλλους να φαντάζουν μικροσκοπικοί: τον Δία. Το πελώριο μέγεθός του τού δίνει μια τεράστια δύναμη που έχει χρησιμοποιήσει για να χειραγωγήσει τους άλλους πλανήτες – μια δύναμη και καλή και κακή, την οποία ασκεί μέχρι σήμερα.

Ο Δίας δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος αλλά επίσης και ο παλαιότερος πλανήτης στο ηλιακό σύστημα. Ήταν ο μόνος μάρτυρας στη γέννηση του Ήλιου και από τότε η τεράστια βαρύτητά του έχει διαμορφώσει το πεπρωμένο των υπόλοιπων κόσμων. Λίγο μετά τη γέννησή του η τροχιά του μετατοπίστηκε προς τα μέσα, φέρνοντάς τον ακόμα πιο κοντά στον Ήλιο. Καθώς μετακινούταν, δημιούργησε χάος στην περιοχή του διαστήματος που θα γινόταν η ζώνη των αστεροειδών, εξασφαλίζοντας έτσι να μην μπορεί να σχηματιστεί εκεί κανένας πλανήτης, εκτός από τον μικροσκοπικό αποτυχημένο πλανήτη Δήμητρα, που επιβιώνει μέχρι σήμερα.

Καθώς προχωρούσε στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος, ο Δίας χρησιμοποιούσε τη δύναμή του για να πετάξει πρώτη ύλη, απαραίτητη για τον σχηματισμό πλανητών, στον Ήλιο, εμποδίζοντας την ανάπτυξη του Άρη, ενός πλανήτη που ίσως διαφορετικά να είχε αναπτυχθεί όσο και η Γη. Πράγματι, ο Δίας θα είχε καταστρέψει κάθε τελευταίο βραχώδη κόσμο στο ταξίδι του προς τον Ήλιο, αν η πάλη με έναν άλλο γίγαντα – τον Κρόνο – δεν τον έφερνε πίσω από το χείλος του γκρεμού.

Σήμερα η μεγάλη μάζα του Δία εξακολουθεί να είναι αισθητή. Η βαρύτητά του βασανίζει τον δορυφόρο του, την Ιώ, δημιουργώντας το πιο ενεργό ηφαιστειακά σώμα του ηλιακού συστήματος. Και μέσω μιας πολύ σφιχτής λαβής που ασκεί στη ζώνη των αστεροειδών, η επιρροή του Δία εκτείνεται μέχρι τη Γη – όπου διατηρεί τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ζωής στον πλανήτη μας. Και όπου, όπως ο Brian αποκαλύπτει, ίσως να έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για να κληρονομήσει η ανθρωπότητα τη Γη.

_______________

 

Professor Brian Cox continues his exploration of the solar system with a visit to a planet that dwarfs all the others: Jupiter. Its enormous size gives it a great power that it has used to manipulate the other planets - a power both for good and bad that it wields to this day.

Jupiter is not only the biggest but also the oldest planet in the solar system. It alone witnessed the birth of the Sun and ever since its immense gravity has shaped the destiny of the other worlds. Soon after its birth, its orbit shifted inwards bringing it ever closer to the sun. As it moved, it created chaos in the region of space that would become the asteroid belt, ensuring that no planet could form here, only a tiny failed planet Ceres, which remains today.

As it continued into the inner solar system, Jupiter used its power to throw raw material needed to form planets into the Sun, stunting the growth of Mars, a planet that might otherwise have grown as large as Earth. Indeed, Jupiter would have obliterated every last rocky world on its journey into the Sun, if a tussle with another giant - Saturn - had not brought it back from the brink.

Today Jupiter’s great mass continues to be felt. Its gravity torments its moon Io, creating the most volcanically active body in the solar system. And through the vice- like grip it exerts over the asteroid belt, Jupiter’s influence extends as far as Earth – where it retains the power to change the course of life on our planet. And where, as Brian reveals, it might even have created the conditions for humanity to inherit the Earth.