Εργαστήριο Διαδραστικών Εγκαταστάσεων

 

Το Κέντρο Κοινωνίας, Επιστήμης και Τέχνης CAID σε συνεργασία με τον Άγγελο Φλώρο, αρχιτέκτονα και σχεδιαστή καινοτόμων πολυμεσικών εφαρμογών διοργανώνει δύο εργαστηρία καινοτόμων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα εικαστικά αλληλεπιδραστικά έργα με τη χρήση της ανοιχτής ηλεκτρονικής πλατφόρμας Arduino Uno και του ανοιχτού λογισμικού Processing. Σκοπός του εργαστηρίου αποτελεί η εξοικίωση των συμμετοχόντων με την υλοποίηση εφαρμογών DIY (do-it-yourself) και πρωτότυπων διαδραστικών έργων. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις και πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια του CAID. Τα σεμινάρια εμπλουτίζονται με μία εισαγωγή στο Art Management και τη δόμηση της αγοράς.

 

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια έχουν διάρκεια 3 εβδομάδες και περιλαμβάνουν τα εξής:

 

Εργαστήριο Arduino

Arduino Uno tutorials: 15ώρες (5 ημέρες)

Art Management: 6 ώρες (2 ημέρες)

 

Εργαστήριο Processing

Processing Tutorial: 15 ώρες (5 ημέρες)

Art Management: 6 ώρες (2 ημέρες)

 

Μεικτό Εργαστήριο

Arduino Uno tutorials: 15ώρες (5 ημέρες)

Processing Tutorial: 15 ώρες (5 ημέρες)

Art Management: 6 ώρες (2 ημέρες)

 

Πρόθεση των διοργανωτών αποτελεί μετά το πέρας των μαθημάτων να καλέσουν τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό ενός εικαστικού έργου. Τα έργα που θα προκύψουν θα εκτεθούν στις εγκαταστάσεις του CAID.

*Τα εργαστήρια δεν θα πραγματοποιηθούν

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.